FAQ - Dashboard Zorgketen

OVER

1. Wat is het Dashboard Zorgketen?

Het Dashboard Zorgketen is de opvolger van de Landelijke Ketenmonitor Zorg. Het Dashboard Zorgketen geeft een ketenbreed beeld van de toegankelijkheid van de zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

2. Wat is het doel van het Dashboard Zorgketen?

Stap voor stap bouwen we het Dashboard Zorgketen op, met als doel om een ketenbreed beeld van de toegankelijkheid van de zorg te presenteren op landelijk, regionaal en lokaal niveau in tijden van COVID. Gebruikers hebben in één oogopslag actueel inzicht in hoe druk of rustig het is in de eerstelijns zorg, de tweedelijnszorg en de vervolgzorg. Het is daarmee een instrument dat veldpartijen in hun dagelijkse werk helpt om, indien nodig, beslissingen te nemen en acties in te zetten om de continuïteit in de zorg te borgen.

3. Welke partijen zitten achter het Dashboard Zorgketen?

In opdracht van VWS heeft het LCPS, in samenwerking met de GGD GHOR Nederland en NZa het Dashboard Zorgketen ontwikkeld.

BRONNEN

4. Welke (data)bronnen zijn er verwerkt in het Dashboard Zorgketen?

In het Dashboard Zorgketen maken we zo veel mogelijk gebruik van bestaande informatiebronnen in de zorg. Er wordt onder meer data gebruikt van het RIVM, NZa, GGD GHOR Nederland, Nivel, FHI & het LCPS. Om alle bronnen te bekijken kun je in het dashboard klikken op het ‘(i)-tje’ rechts onderin.

5. Hoe up-to-date is het Dashboard Zorgketen?

We proberen zo actueel mogelijk te zijn en de laatst beschikbare informatie te tonen. Het Dashboard Zorgketen toont data uit veel verschillende bronnen. Deze bronnen worden niet allemaal met dezelfde frequentie en op hetzelfde moment bijgewerkt. Van de bronnen die wel dagelijks worden bijgewerkt wordt de data op het dashboard elke doordeweekse dag om 12.00 uur geüpdatet. Op elke pagina staat rechtsonder wanneer de informatie op die pagina voor het laatst is bijgewerkt.

6. Wordt het Dashboard Zorgketen nog verder ontwikkeld?

Ja, er is namelijk altijd ruimte voor verbetering, daarom zal het dashboard ook na de livegang worden doorontwikkeld. In de nabije toekomst worden er bijvoorbeeld meer databronnen toegevoegd. Heb jij ideeën voor verbetering of mist er informatie op het Dashboard Zorgketen? Laat het ons dan weten via plans@lcps.nu

7. Is het dashboard alleen gericht op COVID?

Het Dashboard Zorgketen is een verbeterde versie van de Landelijke Ketenmonitor Zorg (LKZ). De LKZ is initieel opgezet tijdens de COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2021. VWS heeft opdracht gegeven het dashboard te verbeteren en verbreden. Zo wordt bijvoorbeeld ook inzicht gegeven in verzuim en afschaling van zorg aangezien COVID-19 informatie altijd afhankelijk is van ‘context’ informatie.

8. Waarom is er (nog) geen informatie beschikbaar op instellingsniveau?

Sommige informatie in het dashboard is beschikbaar op instellingsniveau, maar is niet zichtbaar gemaakt. Er is namelijk nog geen toestemming om informatie op dit niveau te delen vanwege privacy- en mededingingswetgeving. Als er toestemming is voor het delen van informatie op instellingsniveau, zal deze informatie alleen voor de eigen ROAZ-/veiligheidsregio beschikbaar worden gesteld. Ter voorbeeld: informatie van een instelling in regio Limburg kan alleen door andere instellingen binnen de regio Limburg worden gezien.

9. Waarom is er geen duiding bij de data in het dashboard?

Momenteel is er nog geen duiding in het Dashboard Zorgketen aanwezig. Op de langere termijn willen we dit wel gaan ontwikkelen. Tot die tijd is het belangrijk om aan de hand van informatie uit het dashboard het gesprek aan te gaan over de betekenis van deze informatie.

10. Hoe verhoudt dit Dashboard Zorgketen zich t.o.v. andere dashboards en monitors?

 • Coronadashboard (VWS): Het Dashboard Zorgketen gebruikt informatie over rioolwatermetingen, reproductiegetal en positieve COVID-19 testen van dit dashboard.
 • Monitor Toegankelijkheid (NZa): Het Dashboard Zorgketen gebruikt informatie over verzuim, doorgang zorg & afschaling OK van deze monitor.
 • LPZ (LNAZ): Het Dashboard Zorgketen gebruikt een deel van de informatie m.b.t. bezettings- en capaciteitscijfers. Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) maakt de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland real-time inzichtelijk voor andere LPZ-gebruikers.
 • Landelijke Ketenmonitor Zorg (LKZ): LKZ is de voorganger van het Dashboard Zorgketen. Dit was een monitor in PDF-vorm.

11. Hoe kan ik een aanvraag doen voor een nieuwe bron in het dashboard?

Ken of heb jij een databron die een toevoeging zou kunnen zijn aan het Dashboard Zorgketen? Mail dan naar plans@lcps.nu.

TOEGANG

12. Wie krijgt toegang tot het dashboard Zorgketen?

Je krijgt toegang tot het Dashboard Zorgketen als je voldoet aan beide onderstaande criteria:

 1. Je werkzaam bent binnen een:
  • Landelijke veldpartij in de zorg, zoals
   • Rijksoverheid (bijv. VWS, IGJ, NZa, RIVM)
   • Vereniging/Federatie/belangenorganisatie (bijv. FMS, NFU, NVZ, ZN)
   • Zorgverzekeraar (bijv. Achmea, CZ, Menzis, VGZ)
  • Regionale veldpartij in de zorg:
   • ROAZ-bureau
   • GHOR-regio
   • RAV-regio
   • Veiligheidsregio
  • Lokale zorginstelling waaronder: ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorg, wijkverpleging, GGZ-instellingen, GHZ-instellingen, ambulancezorg organisaties, huisartsen en zelfstandige behandelcentra.
 2. Je bent werkzaam in een functie in het kader van:
  • Management
  • Beleid
  • Analyse
  • Coördinatie
  • Communicatie

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, maar wil je toch toegang aanvragen voor het Dashboard Zorgketen? Mail dan je verzoek naar plans@lcps.nu inclusief onderbouwing. Dit verzoek zal door het hoofd van het LCPS worden beoordeeld.

13. Hoe krijg ik toegang tot het Dashboard?

Via de website www.dashboardzorgketen.nl/Registreren/ kun je je registeren voor het Dashboard Zorgketen. Je aanmelding wordt vervolgens getoetst. Bij akkoord ontvang je binnen enkele dagen de instructies hoe je kan inloggen op het Dashboard Zorgketen.

14. Hoelang duurt het voordat mijn aanvraag is verwerkt?

Als je aanvraag voor toegang tot het Dashboard Zorgketen wordt goedgekeurd ontvang je uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging dat je toegang hebt gekregen. Duurt je aanvraag langer dan 5 werkdagen of heb je andere vragen? Mail dan naar plans@lcps.nu.

15. Krijg ik automatisch toegang tot alle onderdelen van het Dashboard?

Iedereen die toegang krijgt tot het Dashboard Zorgketen (zie vraag 12) krijgt toegang tot alle (verdiepings-)pagina’s. In de toekomst komt waarschijnlijk ook informatie op instellingsniveau beschikbaar. Het LCPS, de NZa, VWS en ACM zijn hierover nog met elkaar in gesprek. Wanneer er een akkoord bereikt wordt, dan zal informatie op lokaal niveau alleen voor de eigen ROAZ-/veiligheidsregio beschikbaar zijn.

ACCOUNT & INLOG

16. Ik kan niet inloggen, welke stappen moet ik doorlopen?

Kom je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met onze IT-servicedesk via e-mail (servicedesk@delta-n.nl) of telefoon (+31 85 48 75 204)

17. Mag mijn collega ook inloggen met mijn inloggegevens?

Je account voor het Dashboard Zorgketen is persoonsgebonden, het is dus niet de bedoeling dat je collega met jouw gegevens inlogt. Hiervoor dient jouw collega een eigen account aan te vragen.

18. Hoe meld ik mij af voor het Dashboard Zorgketen?

Je kunt je afmelden voor het Dashboard Zorgketen door te mailen naar plans@lcps.nu. Zet in de mail dat je je wilt afmelden voor het Dashboard Zorgketen.

19. Wat gebeurt er met mijn aanmeldgegevens en hoe wordt mijn privacy gewaarborgd als ik het Dashboard gebruik?

Hoe je gegevens worden verwerkt is terug te lezen in het privacyverklaring op de website https://www.dashboardzorgketen.nl/Privacy-verklaring/

GEBRUIK

20. Hoe kan ik het dashboard inzetten in mijn dagelijkse werk?

Het Dashboard Zorgketen geeft je in één oogopslag een algemeen beeld van hoe druk of rustig het is in de eerstelijns zorg, de tweedelijnszorg en de vervolgzorg. Het dashboard helpt op die manier om beslissingen te nemen en acties uit te zetten om de continuïteit in de zorg te kunnen borgen. De data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het gesprek binnen de regio, met een zorginstelling of met partijen op landelijk niveau aan te gaan. Bij de lancering van het Dashboard Zorgketen dient de data ter informatie en biedt deze nog geen duiding. Per gebruiker kan de inzet van het Dashboard Zorgketen verschillen. Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid om te filteren op de eigen ROAZ- of veiligheidsregio.

21. Hoe kan ik mijn eigen regio zien in het dashboard?

Rechts bovenin het dashboard kun je filteren op je eigen regio (ROAZ en/of veiligheidsregio). Zo zie je een voor jou relevante selectie. De filter verwijder je weer door te klikken op óf de huidige selectie óf op het ‘gummetje’ rechtsboven de filterknop.

22. Kan ik de informatie uit het dashboard ook exporteren?

Momenteel is het niet mogelijk informatie uit het dashboard te exporteren.

23. Uit welke onderdelen bestaat het Dashboard Zorgketen?

Het Dashboard Zorgketen geeft een overzicht van de situatie in de gehele zorgketen. Je vindt verdiepende informatie over zorginstroom, ambulance, patiëntenspreiding, huisartsenpost, huisartsen dagpraktijken, ziekenhuizen, thuismonitoring, verpleeghuizen, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en medisch specialistische revalidatie.

24. Hoe kan ik feedback geven of vragen stellen?

Heb je feedback of vragen omtrent het Dashboard Zorgketen? Mail dan naar plans@lcps.nu.

25. Op welke apparaten kan ik het Dashboard Zorgketen gebruiken?

Je kunt het Dashboard Zorgketen op alle apparaten met een internetbrowser openen (laptop, tablet, mobiele telefoon). Het gebruiksgemak is het hoogst op een apparaat met een groot scherm, zoals een laptop of tablet.

26. Kan ik gegevens van het Dashboard ook printen of delen via e-mail?

Momenteel is er (nog) geen exporteer-/printfunctie. Door het maken van een screenshot van je scherm kun je de informatie alsnog printen.